Denne side beskriver buffertanke til konventionel malkning, der gælder andre regler for AMS

Klik på billederne til højre og hent inspiration

Gå ikke glip af tillægget

Flere mejerier honorere buffertanke, det giver dem større frihed til at planlægge deres ruter
Men i hverdagen er der også fordele ved at have en buffertank
Buffertanken giver mindre stress i malkningen, ingen tankbil der stå og venter.
Man har også muligheden for hurtig at skifte over, hvis der sker uheld under malkningen.
Ikke mindst har man plads til en ekstra malkning, hvis tanken ikke er blevet tømt.

Forhør på dit mejeri

Definition på en buffertank

En mælkekøletank, hvor en del af mælken kan pumpes over i, inden den pumpes i den ordinære tank. En tank der gør det muligt at afhente mælk uafhængig af malketiderne. Den er placeret mellem malkeanlægget og den ordinære mælkekøletank. det skal være muligt at køle  mælken i tanken, såfremt mælken ikke er kølet inden.

Buffertankens størrelse

 • Tanken skal kunne indeholde døgnets største malkning (eks. morgenmalkningen)

Buffertankens placering

 • Det anbefales at der er 50 cm. mellem tank og væg (ikke et krav)
 • Afstand mellem tank og loft skal være 60 cm.
 • Tanken kan helt eller delvis placeres udenfor
 • Udløbet skal altid være i tankrummet
 • Tanken udluftning skal føres til tankrum, eller sammenlignelig løsning 
 • Omrører skal være overdækket og beskyttet mod vejrlig
 • Hvis liggende tanke placeres udendørs skal mandehullet dækkes med aflåselig låg
 • Tanken skal holdes fri af jorden, med fundament eller flisebelægning
 • Der skal være Min. 5 meter til beplantning

Omskift mellem ordinær tank og buffertank

 • Tankbil chaufføren skal have adgang til hovedtank inden for 60 sek.
 • Chaufføren skal kunne afbryde mælke pumpe eller lukke hane under flytning
 • Chaufføren må godt flytte malkeanlæggets pumpeslange (60 sek.)
 • Tanken skal altid være klar til brug

Tankens køleevne

 • Køleydelsen skal være den samme som er i den ordinære tank (hovedtanken)
 • Mælken skal være nedkølet 2 timer efter afsluttet malkning

Tømning af buffertanken

 • Bedste løsning, er at placerer buffertanken højere så mælken selv kan løbe over
 • Hvis mælken pumpes er det et krav at pumpen er levnedsmiddel godkendt
 • Kemi og vand skal være adskilt fra mælken under overpumpning

Og så er der undtagelsen

Hvis teknikrummet er et rent rum (uden vakuumpumpe) må udløbsrøret godt placeres her (forudsat at chaufføren godt kan flytte slangen inden for 60 sek.)
"Det efterlader så spørgsmålet, hvor langt kan en Arla Chauffør løbe på 60 sek."

Vejledning på siden er ikke fyldestgørende, forhør på dit mejeri om deres regler.

Kilder:
Tekniske krav til mælkekøletanke, Seges
Buffertanke instalation og brug, Seges
Artikel: Nye regler for afhentning og indvejning af mælk, Helge Kromann, Seges

Buffertank i Kjellerup

Buffertank i Skive

Buffertank i Fåborg

Buffertank i Grenå

Buffertank i Agerskov

Buffertank i Spjald

Buffertank i Mørke

Buffertank i Glesborg

Buffertank i Grenå

Buffertank i Egtved

jyskweb