F16 "Ingen omrøring"-tid overskredet

F16 “No stirring” time exceeded

På KB-Køletekniks vaske automater opstår denne fejl normalt ikke
Alligevel kan F16 Fremkomme hvis tanken bliver tændt og slukket i køle mode

Alarmen fungerer kun, hvis valgfri "Welba omrørermonitor" er installeret og parametre indstillet [A71].
Alarm udløses, hvis der efter den foregående omrøring er gået mere end det antal minutter, der er indstillet i [H41], uden at røreværket er genstartet.

Alarm functions only if optional “Welba agitator monitor” is installed and
parameters set [A71].
Alarm is triggered if, after the previous stirring, more than the number of
minutes set in [H41] have passed without the agitator restarting

jyskweb