F23 Mælketemperatur for høj i for lang tid

F23 Milk temperature too high for too long

Samme som for fejl F1 - F3. Indstilling i parameter [h23 / h24]

Same as for faults F1 - F3. Setting in parameter [h23 / h24]

jyskweb