F46 Fejl vandindtagsovervågning

F46 Water intake monitoring

vask afsluttet - fejl vises i displayet Inden udløbet af
minimums vandindtagstiden, rapporterer niveauelektroden vandstanden.

Mulig årsag til fejl: -
Niveauelektrode defekt eller forkert tilsluttet

- washing completed - fault is shown in the display
Before the expiration of the minimum water intake time, the level electrode reports the water level.
Possible cause of fault: - Level electrode defective or incorrectly connected.

jyskweb