F56 Ødelagt sensor

F56 Broken sensor

Styreenheden modtager ingen signaler fra sensoren.
Mulig årsag til fejl: -
Temperaturføler defekt -
Følerkabel beskadiget Funktion"NØD-køling" er mulig, hvis parametrene er indstillet i [P4].
Konsekvens: -
Defekt temperaturføler - Følerkabel
beskadiget Funktionen "EMERGENCYcooling"
OFF-tilstand: - i
køletilstand:
- fejlkode F56 er angivet -
fejlkode F56 angives, -
kompressor er slukket, - alarm
OFF-tilstand: - i
køletilstand:
- fejlkode F56 er angivet -
fejlkode F56 angives, -
kompressor er slukket, - alarm
i rengøringstilstand:
- fejlkode F56 er angivet,
- opvarmning er stoppet, i rengøringstilstand: - fejlkode F56 er angivet,
- opvarmning er stoppet,
​​​​​​​- rengøring fortsætter
- rengøring fortsætter

 

The control unit is not receiving any signals from the sensor.
Possible cause of fault: - Temperature sensor faulty - Sensor cable damaged
Function “EMERGENCY cooling” is possible, if parameters set in [P4].
Consequence:
- Defective temperature sensor
- Sensor cable damaged
The "EMERGENCY cooling" function is possible if parameterized in [P4].
Consequence::
- in OFF mode: - fault code F56 is indicated
- in cooling mode: - fault code F56 is indicated, - compressor is switched off, - alarm is indicated and stored
- in cleaning mode: - fault code F56 is indicated, - heating is stopped, - cleaning continues, cleaning fault

jyskweb