F80 Lavtryksfejl

F80 Low pressure error

Fejl vises, hvis der registreres en lavtryksfejl ved lavtryksindgangen (valgfrit programmeret).

Error is displayed if a low pressure malfunction is detected at the low, pressure input (optionally programmed)..

jyskweb