F83 Fejlfunktion 4-20 mA

F83 Malfunction 4-20 mA

F83 Fejlfunktion 4-20 mA
Fejl vises, hvis en indgangsstrøm < 4 eller > 20 mA detekteres ved den aktiverede strømindgang 4-20 mA.
En aktiveret frostsikringsfunktion [A54 = 2] deaktiveres midlertidigt i tilfælde af fejl.

Error is displayed if an input current < 4 or > 20 mA is detected at the acti-vated current input 4-20 mA.
An activated antifreeze function [A54 = 2] is temporarily deactivated in the event of an error.

jyskweb