Unik og simpel styring af køle og vaskefunktion

WTS-100-KB er et simpel print der kan erstatte langt de fleste ældre styringer på mælkekølere, fordelen er at vaskefunktionerne kan justeres helt ned i mindste detaljer.

WTS-100-KB styringen har mange muligheder 

 • Gentagelse af hvert skylle program, det betyder at man evt. kan forskylle 2 gang med varmt vand så tanken er rigtig varm i hoved vasken.
 • Vekselvask, det betyder at man kan skifte mellem rengøringsmidler og gøre vasketiden kortere.
 • Vandindtaget kan tids eller niveau styres.
 • Skylletiden i de enkelte programmer er helt justerbar.
 • Dræntider  i de enkelte programmer er helt justerbar.
 • Mælketemperaturen har 2 set points.
 • Super let at justerer, kan klares gennem telefonen.

Styringen har 10 relæ udgange

El tilslutning WTS-100-KB

Fejl koder WTS-100-KB

Led -viserFejl
F03Kontakten for tankens sikkerheds kontakt sluttet
F04

Manglende varmtvands forsyning under hovedvask

 • Tjek vand filter
 • Tjek varmtvandsbeholder
F05

Føler fejl (brudt føler)

 • Tjek om føler stik sidder i print
 • Tjek om der er brud på føler kabel
F06

Føler fejl (kortsluttet føler)

 • Tjek om der er brud på føler kabel
F12Fejl indstilling på vaske kontakt
F14

Manglende vand under vask

 • Tjek vand filter
 • Tjek vandforsyning
F15

Forlang køletid

 • Justeres i C81, kontakt til KB Køleteknik
 • Den programerede køletid overskredet
F99

Hukommelses fejl

 • kontakt KB Køleteknik
FFFFøler udenfor måle område
 • kontakt KB Køleteknik
 • Skift føler til ny

 

jyskweb