Liste over F-Koder og fejlretning

Klik på fejlkode for nærmere forklaring

Click on error code for further explanation

F1

Mælketemperatur for høj for længe 1

Kritisk

F2

Mælketemperatur for høj for længe 2

Kritisk

F3

Mælketemperatur for høj for længe 3

Kritisk

F6

Strømafbrydelse i mere end 15 minutter

Kritisk

F11

Minimum vasketemperatur ikke opnået

Instruktiv

F12

Minimum vasketemperatur ikke opnået i den forventede tid

Instruktiv

F15

Omrører svigt under køling

Kritisk

F16

Omrører svigt

Kritisk

F20

Køle tid overskredet i første køling

Kritisk

F22

Glemt at tænde for kølingen

Instruktiv

F23

Mælketemperatur for høj for længe

Instruktiv

F25

For høj mælketemperatur efter første nedkøling

Instruktiv

F26

Max. drifttid kompressorcyklus overskredet 

Instruktiv

F27

Mælketemperatur for lav for længe

Instruktiv

F29

Mælketemperatur for lav

Instruktiv

F30

Strømafbrydelse

Instruktiv

F31

Max tid uden køling (Tanken er slukket med mælk og ikke tændt igen)

Instruktiv

F32

Max tid uden køling (Forventet start af tank efter vask udeblevet)

Instruktiv

F33

Min. rengøringsinterval (Vask er ikke udført efter sidste tømning)

Instruktiv

F34

Dato og tid ikke indstillet

Instruktiv

F35

Der mangler vaskemiddel

Instruktiv

F36

Der mangler desinfektionsmiddel

Instruktiv

F37

Fejlforsyning af desinfektionsmiddel

Instruktiv

F38

Føler fejl (Diff. er for høj mellem føler hvis der 2 monteret)

Instruktiv

F39

Batteri defekt (Tilkald KB Køleteknik for udskiftning af backupbatteri)

Instruktiv

F40

Sikkerheds afbryder på udløbsventil

Instruktiv

F41

Trykafbryder på spule pumpe mangler tryk

Instruktiv

F42

Motorværn vaskepumpe udkoblet

Instruktiv

F43

Vask uventet stoppet manuel

Instruktiv

F44

Vandindtag tager for lang tid (åben vandhanen)

Instruktiv

F45

Vand i tank efter vask

Instruktiv

F46

Fejl vandindtagsovervågning

Instruktiv

F48

Det tager forlang tid at opvarme vand i vaskesystemet

Instruktiv

F49

Fejl på overkogningssikring

Instruktiv

F51

Overløbsadvarsel

Instruktiv

F52

Vand i tank udløb under kølning (mulighed for vand i mælk)

Instruktiv

F53

Motorværn kompressor udkoblet

Instruktiv

F54

Rørværksovervågnings fejl

Instruktiv

F55

Mængdeafhængig kølestarts timeout

Instruktiv

F56

Defekt føler (føleren er brudt)

Instruktiv

F57

Defekt føler (føleren er kortsluttet)

Instruktiv

F58

Defekt føler (temperatur uden for følerens område)

Instruktiv

F60

Kommunikations fejl i styring

Instruktiv

F61

Fejl på SMS modul

Instruktiv

F62

Fejl I/O udvidelsesmodul

Instruktiv

F71

Fejl Kølemaskine 1

Instruktiv

F72

Fejl Kølemaskine 2

Instruktiv

F73

Fejl Kølemaskine 3

Instruktiv

F80

Lavtryksmeddelelse

Instruktiv

F81

Højtryksmeddelelse

Instruktiv

F82

Fejl "ekstern fejl"

Instruktiv

F83

Fejl analog indgang 4-20 mA

Instruktiv

F85

Fase fejl

Instruktiv

F99

Testalarm

 

Versions nr.

For at finde versionsnummer slukkes for strømmen til WTS-300-KB og tændes igen. Så vil den skrive sit versions nr.

WTS-300-KB Tankvagt Manual

jyskweb