F20 Køletid overskredet for første malkning

F20 Cooling time exceeded for first milking

Alarmen udløses, hvis temperaturen indstillet i parameter [h20] ikke nås inden for den tid, der er indstillet i parameter [h21].
Tidspunktet starter, når afkøling af den første malkning starter.

Alarm is triggered if the temperature set in parameter [h20] is not reached within the time set in parameter [h21].
The time starts when cooling of the first milking starts

jyskweb