F6 Strømafbrydelsesalarm

F6 Power cut alarm

Alarmen fungerer kun, hvis ekstra strømforsyning er installeret.
Alarmen udløses, hvis strømafbrydelsen varer længere end den tid, der er indtastet i parameter [H20].

Alarm functions only if optional power pack is installed.
Alarm is triggered if power cut lasts longer than the time entered in parameter [H20].

jyskweb