F26 Maksimal kompressordriftstid overskredet

F26 Maximum compressor running time exceeded

Alarmen opstår, når den samlede driftstid for alle kompressorer under en kølecyklus overskrider den tid, der er indtastet i [h26].

Alarm occurs when the total running time of all compressors during a cooling cycle exceeds the time entered in [h26].
 

jyskweb