F72 Fejl kølemaskine 2

F72 Kølemaskine 2 fejl

Fejl på kølemaskine 2 kan skyldes fejl i styrekreds kompressor

Tjek:

  • Motorværn
  • Sikringer i kølemaskine 
  • Højtryks presostat
  • Brine tryks presostat 

 

Errors on cooling machine 1 may be due to errors in the compressor control circuit

Check:

  • Motor protection
  • Fuses in refrigerator
  • High pressure pressure switch
  • Brine pressure pressure switch
jyskweb