F35 Fejl vaskemiddel "alkalisk"

F35 Fault detergent "alkaline”

Når den valgfri svømmerafbryder er installeret og konfigureret [h35]: -
rapporterer tom vaskemiddeltank
Når den valgfrie pulstæller er installeret og konfigureret [L112]: - rapporterer, når
der ikke strømmer vaskemiddel ind

When the optional float switch is installed and configured [h35]:
- reports empty detergent tank
When the optional pulse counter is installed and configured [L112]:
- reports when no detergent is flowing in

jyskweb