F58 Føler uden for følerområde

F58 Sensor range exceeded

Føler rapporterer op- eller nedadgående overskridelse af måleområde som F56, men fejlkode F58 vises.

Sensor reports upward or downward exceeding of measuring range as F56, but fault code F58 is displayed.

jyskweb