F29 Lav temperatur direkte

F29 Low temperature directly

Alarmen udløses, så snart mælketemperaturen falder til under den temperatur, der er indstillet i [h29].

The alarm is triggered as soon as the milk temperature falls below the tempera-ture set in [h29].

jyskweb