F31 Maks. tid uden køling (starter, når køling afsluttes manuelt)

F31 Max. time without cooling (starts when cooling manually ends)

Sikkerhedsfunktion! (Dette er for at forhindre, at efter manuel afbrydelse af køletilstanden
glemmes, at genaktivere den eller for at starte rengøringen efter mælkefjernelsen.)

Timeren starter, så snart køletilstanden deaktiveres manuelt. Alarmen udløses, hvis en ny
afkølingsperiode eller vaskecyklus ikke startes inden for tid [h31].

Safety function! (This is to prevent that after manual interruption of the cooling mode is forgotten, to reactivate it or to start the cleaning after the milk removal.)
Timer starts as soon as cooling mode is switched off manually.
The alarm is trig-gered if a new cooling period or washing cycle is not started within time [h31].

 

jyskweb