F53 Termisk beskyttelse eller fejlovervågning kompressor

F53 Thermal protection or fault monitoring compressor

Kompressorens motorbeskyttelse er udløst.
Mulig årsag til fejl: -
Kompressor overophedet / defekt

The compressor's motor protection has triggered.
Possible cause of fault: - Compressor overheated / faulty

jyskweb