F81 Højtryksfejl

F81 High pressure error

Fejl vises, hvis der registreres en højtryksfejl ved højtryksindgangen (valgfrit programmeret).

Error is displayed if a high pressure malfunction is detected at the high pressure input (optionally programmed).

 

jyskweb