F39 Batterispænding for lav

F39 Battery voltage too low

Alarmen udløses, hvis batteriopladningen ikke længere er tilstrækkelig.
Tjek batterier – udskift eller oplad dem, hvis det er nødvendigt

The alarm is triggered if the battery charge is no longer sufficient.
Check batteries – exchange or charge them, if necessary

jyskweb