F1 Mælketemperaturen er for høj i for lang tid 1

F1 Milk temperature too high for too long 1

Hvis mælketemperaturen under køletilstand overskrider temperaturgrænseværdien, der er indtastet
i [H10] i længere tid end den tid, der er indtastet i [H11], vises fejlrapport F1.
H11 her er grænseværdien for summen af alle tidsoverskridelser (t1, t2, t3 osv.)

If during cooling mode the milk temperature exceeds the temperature limit
value entered in [H10] for longer than the time entered in [H11], fault report F1 appears.
H11 here is the limit value for the sum of all time overshoots (t1, t2, t3 etc.)

jyskweb