F52 Vand i tanken under afkøling

F52 Water in tank during cooling

I køletilstand er der registreret vand i vaskeslangen gennem en af niveauindgangene.
Mulig fejlårsag:

- en afvandventilerne åben Parametre
indstillet i [P40] for at bestemme, om kun en fejlmelding blinker i displayet, eller om
udløbsventilen på vaskeslangen også er åbnet.

 

jyskweb