F36 Fejlvaskemiddel "surt"

F36 Fault detergent "acidic“

Når den valgfri svømmerafbryder er installeret og konfigureret [h36]: -
rapporterer tom vaskemiddeltank
Alarmen udløses, så snart temperaturerne afviger med værdien [h38].
Når den valgfrie pulstæller er installeret og konfigureret [L112]: - rapporterer, når
der ikke strømmer rengøringsmiddel ind

When the optional float switch is installed and configured [h36]:
- reports empty detergent tank
When the optional pulse counter is installed and configured [L112]:
- reports when no cleaning agent is flowing in

jyskweb