F27 Mælketemperatur for lav i for lang tid

F27 Milk temperature too low for too long

Alarmen udløses, hvis mælketemperaturen er for lav [h27] i for lang tid [h28].
Timeren starter, når temperaturen falder til under [h27] og stopper igen, når temperaturen
overstiger [h27]. Timeren genstarter hver gang temperaturen overskrides.

The alarm is triggered if the milk temperature is too low [h27] for too long [h28].
The timer starts when the temperature falls below [h27] and stops again when the temperature exceeds [h27].
The timer restarts each time the temperature is ex-ceeded.

jyskweb