F85 Fase fejl

F85 Phase error

Fejl vises, når strømmodulet ESVAW-003 (hvis tilgængeligt) registrerer en fasefejl.
Afhængigt af parametreringen af parameteren [A85] afbrydes rensningen i tilfælde af en fasefejl.

Error is displayed when the power module ESVAW-003 (if available) de-tects a phase error.
Depending on the parameterization of the parameter [A85], the cleaning is aborted in the event of a phase error.

jyskweb