F15 Omrørerfejl i køletilstand (mælk ikke omrørt)

F15 Agitator fault in cooling mode (milk not stirred)

Alarmen fungerer kun, hvis valgfri "Welba omrørermonitor" er installeret og parametre indstillet [A71].
Alarmen opstår, efter at køletilstanden er startet, hvis der ikke er registreret et modtryk fra
mælken på omrøreren inden for tiden [H40].

Alarm functions only if optional “Welba agitator monitor” is installed and
parameters set [A71].
Alarm occurs after the cooling mode is started, if a backpressure by the
milk has not been detected on the stirrer within the time [H40].

jyskweb