F3 Mælketemperaturen er for høj i for lang tid 3

F3 Milk temperature too high for too long 3

Hvis mælketemperaturen under køletilstand overskrider temperaturgrænseværdien, der er indtastet
i [H14] i længere tid end den tid, der er indtastet i [H15], vises fejlrapport F3.
H15 her er grænseværdien for summen af alle tidsoverskridelser (t1, t2, t3 osv.)

If during cooling mode the milk temperature exceeds the temperature limit
value entered in [H14] for longer than the time entered in [H15], fault report F3 appears.
H15 here is the limit value for the sum of all time overshoots (t1, t2, t3 etc.)

jyskweb