F38 Overskridelse af temperaturforskel, overvågningsføler

F38 Exceeding of temperature difference, monitoring sensor

Alarmen kan kun fungere, hvis den valgfri overvågningsføler er installeret og parametre indstillet

The alarm can function only if the optional monitoring sensor is installed and pa-rameters set.
The alarm is triggered as soon as the temperatures differ by value [h38].

jyskweb