F40 Sikkerhedsafbryder til monteret på udløbshane

F40 Safety switch for butterfly valve

(kun hvis [r10] = 2) 
vask stopper - udløbsventil åbnes i tid [n100] (under
tømningsfasen skifter displayet mellem F40 og AbL) - den
røde LED "FAULT" blinker derefter , med fejlkode F40 Under vask blev den digitale
indgang til tankudløbets sikkerhedsafbryder [r10] udløst.

(only if [r10] = 2)
washing stops
- outlet valve is opened for time [n100]
(during the emptying phase the display alternates between F40 and AbL)
- the red LED “FAULT” then flashes, with error code F40
During washing the digital input for the tank outlet safety switch [r10] was triggered.
Possible cause of fault: - manual butterfly valve on tank outlet was closed..

jyskweb