F32 Maks. tid uden afkøling (starter når vask slutter)

F32 Max. time without cooling (starts when washing ends)

Sikkerhedsfunktion! (designet til at sikre, at operatøren ikke glemmer at starte køletilstand efter vask.)
Timeren starter, så snart vasketilstanden slutter. Alarmen udløses, hvis en ny køleperiode
eller vaskecyklus ikke startes inden for tiden [h32].

Safety function! (designed to ensure that the operator does not forget to start cool-ing mode after washing.)
Timer starts as soon as washing mode ends. The alarm is triggered if a new cool-ing period or washing cycle is not started within time [h32].

jyskweb