F48 Timeout for opvarmning til vask

F48 Timeout for heating for washing

- vask afsluttet - fejl vises på displayet Under
opvarmningsfasen blev den forudindstillede temperatur [n106 / n107 /
n108] ikke nået inden for den forudindstillede tid [r37].

Mulig fejlårsag: -
Varmelegeme defekt -
Trykafbryder er udløst -
Vandkredsløb beskadiget / afbrudt

- washing completed - fault is shown on the display
During the heating phase the pre-set temperature [n106 / n107 / n108] was not reached within the pre-set time [r37].
Possible cause of fault: - Heater faulty - Pressure switch has triggered - Water circuit damaged / interrupted

 

jyskweb