F55 Timeout, mængdeafhængig kølestart

F55 Timeout quantity-dependent cooling start

Timeout kompressorens nedetid (i tilfælde af "mælkevolumenafhængig kølestartforsinkelse").
Se også parameter [P55]. Alarmen er kun aktiv, hvis parameter [P61] er parametreret til 6 eller 7.

Timeout compressor downtime (in case of "milk-volume-dependent cool-ing start delay"). See also parameter [P55].
Alarm is only active if parameter [P61] is parameterized to 6 or 7.

jyskweb