F2 Mælketemperaturen er for høj i for lang tid 2

F2 Milk temperature too high for too long 2

Hvis mælketemperaturen under køletilstand overskrider temperaturgrænseværdien, der er indtastet
i [H12] i længere tid end den tid, der er indtastet i [H13], vises fejlrapport F2.
H13 her er grænseværdien for summen af alle tidsoverskridelser (t1, t2, t3 osv.)

If during cooling mode the milk temperature exceeds the temperature limit
value entered in [H12] for longer than the time entered in [H13], fault report F2 appears.
H13 here is the limit value for the sum of all time overshoots (t1, t2, t3 etc.)

jyskweb