F54 Overvåger røreenhed (direkte)

F54 Monitoring agitating unit (directly)

Alarmen kan kun udløses, hvis en omrørerovervågning er parametriseret i parameter
[P24 eller P25]. Alarmen udløses, når en af følgende røreværksfejl detekteres: - ingen
røreværksaktivitet, selvom røreværket var tændt. - omrørerenhedens aktivitet, selvom omrøreren ikke var tændt.
- Fejlkontakt på frekvensomformeren udløst . BEMÆRK:
Afhængigt af indstillingen i parametrene [P24 eller P25], vises KUN
fejlmeddelelse F54 - eller kompressoren er også slukket. Hvis dette er
tilfældet, skal det sikres, at der bliver bemærket en alarm!!!!
Konsekvens: -
Defekt temperaturføler - Følerkabel
beskadiget Funktionen "EMERGENCY
cooling" er mulig, hvis den er indstillet i [P4].

The alarm can only be triggered if an agitator monitoring is parameterised in parameter [P24 or P25].
Alarm is triggered when one of the following agitator faults is detected:
- no agitating unit activity, although agitator was switched on.
- agitating unit activity, although agitator was not switched on.
- Fault contact of the frequency converter triggered
ATTENTION: Depending on the setting in parameters [P24 or P25], ONLY fault message F54 is displayed
- or the compressor is also switched off. If this is the case, it must be ensured that an alarm is noticed!!!!
Tip: use optional ESIPM-001 or ESGSM-001!

jyskweb