F34 Tid/dato ikke indstillet

F34 Time / date not set

 

Alarmen udløses, hvis dato og klokkeslæt går tabt.

The alarm is triggered if the date and time are lost.

jyskweb