F43 Vask afbrudt manuelt

F43 Washing aborted manually

- vask stopper - udløbsventil åbnes i
tid [n100] (under tømningsfasen skifter
displayet mellem F43 og AbL) - den røde LED "FAULT" blinker derefter,
med fejlkode F43 Vask blev stoppet manuelt vha. OFF knap.

Bemærk: Tryk på OFF-knappen igen for at stoppe dræningsfasen før tid.

- washing stops
- outlet valve is opened for time [n100] (during the emptying phase the display alternates between F43 and AbL)
- the red LED “FAULT” then flashes, with error code F43
Washing was stopped manually using the OFF button.
Note: press OFF button again to stop the draining phase ahead of time

jyskweb