F25 Overtemperatur direkte

F25 Excess temperature directly

Når køling starter, forbliver denne alarm inaktiv, indtil mælketemperaturen falder til lav temperatur indstillet
i [h20] første gang. Det er på dette tidspunkt, at overvågningen af mælketemperaturen starter.
Hvis mælketemperaturen efterfølgende overstiger den temperatur, der er indstillet i [h25],

Kodes så man tjekker at der er tændt for evt vandforkøling

When cooling starts, this alarm remains inactive until the milk temperature falls be-low the temperature set in [h20] for the first time.
It is at this point that milk temper-ature monitoring starts.
If the milk temperature subsequently exceeds the temper-ature set in [h25], the alarm is triggered.
 

jyskweb