F44 Timeout for vandindtag ved niveau / pulstæller

F44 Timeout for water intake by level / pulse counter

vask stopper - udløbsventil åbnes i tid [n100] (under
tømningsfasen skifter displayet mellem F44 og AbL) -
den røde LED "FAULT" blinker derefter, med fejlkode F44

Mulig årsag til fejl:
- Vandventil defekt
- Intet tryk i vandrøret
- Vandkredsløb beskadiget / afbrudt

washing stops
- outlet valve is opened for time [n100] (during the emptying phase the display alternates between F44 and AbL)
- the red LED “FAULT” then flashes, with error code F44
Possible cause of fault:
- Water valve faulty
- No pressure in water pipe
- Water circuit damaged / interrupted

jyskweb