F49 Overkognings sikring for varmelegeme

F49 Excess temperature monitor for heater

- vask afsluttet - fejl vises på
displayet Under vask er varmelegemets
tørløbssikring udløst (hvis indstillet i [r39]).

- washing completed - fault is shown on the display
During washing the heater's dry-running protection has triggered (if set in [r39]).

 

jyskweb