F82 Fejl "ekstern fejl"

F82 Fault "external fault”

Fejl vises, hvis et tilsvarende signal er til stede på den digitale indgang [A21..A33] defineret
som en fejlindikator. Således kan eksterne systemkomponenter overvåges.

Fault is displayed if a corresponding signal is present at the digital input [A21..A33] defined as a fault indicator.
This, external system components can be monitored

 

jyskweb